PI/2018/86 Návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 15597/2018-2062-21494
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/86
Dátum začiatku PK: 19.04.2018
Dátum konca PK: 03.05.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 19.04.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.04.2018
Ukončenie štádia: 03.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)