PI/2018/84 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o riešení krízových situácií) v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011044/2018-635
Podnet: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/59/E z 15. mája 2014
ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Ďalší predkladatelia: Gál, Gábor
Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/84
Dátum začiatku PK: 11.04.2018
Dátum konca PK: 20.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia: 20.04.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)