PI/2018/82 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje ochranné pásmo prírodnej pamiatky Kysacká jaskyňa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Príroda a krajina
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2441/2018-6.1
Podnet: § 23 ods. 5 a § 24 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/82
Dátum začiatku PK: 11.04.2018
Dátum konca PK: 24.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)