PI/2018/8 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 12. decembra 2007 č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Priemyselné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 00241/2018/63
Podnet: § 59 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Messinger, Richard, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/8
Dátum začiatku PK: 11.01.2018
Dátum konca PK: 24.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 24.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)