PI/2018/76 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Železničná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13375/2018/SŽDD/24187-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/76
Dátum začiatku PK: 04.04.2018
Dátum konca PK: 13.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.04.2018
Ukončenie štádia: 04.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.04.2018
Ukončenie štádia: 13.04.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)