PI/2018/71 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/010685/2018-721
Podnet: V nadväznosti na zmeny a doplnenia zákona o dani z príjmov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/71
Dátum začiatku PK: 26.03.2018
Dátum konca PK: 10.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.03.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.03.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)