PI/2018/68 Návrh zákona o chránených vodohospodárskych oblastiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16278/2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/68
Dátum začiatku PK: 21.03.2018
Dátum konca PK: 29.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.03.2018
Ukončenie štádia: 21.03.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.03.2018
Ukončenie štádia: 29.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)