PI/2018/61 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších prepisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12098/2018/SCDPK/19384-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/61
Dátum začiatku PK: 12.03.2018
Dátum konca PK: 21.03.2018
Dátum ukončenia procesu: 11.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.03.2018
Ukončenie štádia: 12.03.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.03.2018
Ukončenie štádia: 21.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 22.03.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)