PI/2018/59 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4714/2018-1.8
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/59
Dátum začiatku PK: 08.03.2018
Dátum konca PK: 21.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.03.2018
Ukončenie štádia: 08.03.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.03.2018
Ukončenie štádia: 22.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)