PI/2018/58 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 37976/2018/120
Podnet: § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/58
Dátum začiatku PK: 06.03.2018
Dátum konca PK: 19.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 06.03.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 20.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)