PI/2018/57 Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-2778/2018-332/4024
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/57
Dátum začiatku PK: 06.03.2018
Dátum konca PK: 19.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 06.03.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 20.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)