PI/2018/56 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe určenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z011752-2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/56
Dátum začiatku PK: 02.03.2018
Dátum konca PK: 15.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.03.2018
Ukončenie štádia: 02.03.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.03.2018
Ukončenie štádia: 15.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)