PI/2018/54 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Priestupkové konanie
Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SELP-OdL-52/2018
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/54
Dátum začiatku PK: 02.03.2018
Dátum konca PK: 15.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.02.2018
Ukončenie štádia: 28.02.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.03.2018
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)