PI/2018/53 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7818/2018/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: JAHNÁTEK, Ľubomír, prof. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/53
Dátum začiatku PK: 01.03.2018
Dátum konca PK: 16.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.02.2018
Ukončenie štádia: 28.02.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.03.2018
Ukončenie štádia: 17.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)