PI/2018/48 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4318-P/2018
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/48
Dátum začiatku PK: 27.02.2018
Dátum konca PK: 14.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.02.2018
Ukončenie štádia: 27.02.2018
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.02.2018
Ukončenie štádia: 14.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)