PI/2018/46 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ochrana osobných údajov
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 00152/2018-Op
Podnet: Dôvodom na prijatie pripravovanej právnej úpravy
vyhlášky o posúdení vplyvu
je splnomocňovacie ustanovenie
§ 108 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. Cieľom navrhovaného právneho predpisu je definovať
akým spôsobom je nutné postupovať pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov podľa § 42 zákona č. 18/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pőtheová, Soňa, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/46
Dátum začiatku PK: 27.02.2018
Dátum konca PK: 09.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.02.2018
Ukončenie štádia: 27.02.2018
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.02.2018
Ukončenie štádia: 09.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)