PI/2018/45 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4940/2018
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/45
Dátum začiatku PK: 26.02.2018
Dátum konca PK: 09.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia: 26.02.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia: 10.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)