PI/2018/42 Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, prijímaní odporúčaní a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2065/2018/oLG-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/42
Dátum začiatku PK: 26.02.2018
Dátum konca PK: 09.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia: 26.02.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia: 10.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)