PI/2018/39 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/009390/2018-1411
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/39
Dátum začiatku PK: 20.02.2018
Dátum konca PK: 05.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.02.2018
Ukončenie štádia: 20.02.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.02.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)