PI/2018/38 Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S03490-2018-OZS-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/38
Dátum začiatku PK: 16.02.2018
Dátum konca PK: 28.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia: 16.02.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia: 28.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)