PI/2018/37 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/001484
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/37
Dátum začiatku PK: 15.02.2018
Dátum konca PK: 20.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.02.2018
Ukončenie štádia: 15.02.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.02.2018
Ukončenie štádia: 20.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)