PI/2018/36 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/007705/2018-731
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/36
Dátum začiatku PK: 15.02.2018
Dátum konca PK: 28.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.02.2018
Ukončenie štádia: 14.02.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.02.2018
Ukončenie štádia: 28.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)