PI/2018/34 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: PPZ-ODE2-2018/001671-049
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/34
Dátum začiatku PK: 07.02.2018
Dátum konca PK: 27.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia: 07.02.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia: 27.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)