PI/2018/33 Predbežná informácia k návrhu zákona o potláčaní kriminality rómskych osád a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/002098
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/33
Dátum začiatku PK: 07.02.2018
Dátum konca PK: 13.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia: 07.02.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia: 13.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)