PI/2018/32 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3214/2018
Podnet: Vlastní iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/32
Dátum začiatku PK: 06.02.2018
Dátum konca PK: 19.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.02.2018
Ukončenie štádia: 06.02.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.02.2018
Ukončenie štádia: 20.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)