PI/2018/301 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z063492-2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/301
Dátum začiatku PK: 21.12.2018
Dátum konca PK: 09.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 10.01.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)