PI/2018/30 Návrh vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3194-P/2018
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/30
Dátum začiatku PK: 05.02.2018
Dátum konca PK: 09.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.02.2018
Ukončenie štádia: 05.02.2018
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.02.2018
Ukončenie štádia: 09.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)