PI/2018/3 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-079-846
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/3
Dátum začiatku PK: 08.01.2018
Dátum konca PK: 12.01.2018
Dátum ukončenia procesu: 15.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.01.2018
Ukončenie štádia: 08.01.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.01.2018
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 13.01.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)