PI/2018/294 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/20105/2018-732
Podnet: Zákonom č. 290/2018 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/294
Dátum začiatku PK: 19.12.2018
Dátum konca PK: 27.12.2018
Dátum ukončenia procesu: 18.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 27.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 28.12.2018
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)