PI/2018/291 Predbežná infomácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/009256
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/291
Dátum začiatku PK: 19.12.2018
Dátum konca PK: 07.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 08.01.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)