PI/2018/290 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12399/2018-1.8
Podnet: transpozícia delegovaných smerníc Komisie (EÚ)
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/290
Dátum začiatku PK: 18.12.2018
Dátum konca PK: 31.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 31.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)