PI/2018/289 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje forma, štruktúra a spôsob predkladania údajov od subjektov pôsobiacich v oblasti hazardných hier.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/019723/2018-622
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/289
Dátum začiatku PK: 14.12.2018
Dátum konca PK: 31.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 31.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)