PI/2018/282 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/019702/2018-721
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/282
Dátum začiatku PK: 17.12.2018
Dátum konca PK: 15.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.12.2018
Ukončenie štádia: 11.12.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.12.2018
Ukončenie štádia: 17.12.2018
Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.12.2018
Ukončenie štádia: 17.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)