PI/2018/28 Návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 36491/2018/130
Podnet: Plán legislatívnych úloh na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/28
Dátum začiatku PK: 02.02.2018
Dátum konca PK: 15.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.02.2018
Ukončenie štádia: 02.02.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.02.2018
Ukončenie štádia: 16.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)