PI/2018/277 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora, kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, kódu identifikátora zariadenia, kódu identifikátora stroja, výšku úhrady za jedinečný identifikátor, náležitosti žiadosti o vydanie jedinečného identifikátora, žiadosti o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosti o vydanie kódu identifikátora zariadenia a žiadosti o vydanie kódu identifikátora stroja

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/19483/2018-732
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/277
Dátum začiatku PK: 06.12.2018
Dátum konca PK: 14.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)