PI/2018/273 Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12001/2018-1.8
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/273
Dátum začiatku PK: 05.12.2018
Dátum konca PK: 18.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)