PI/2018/272 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní objektov, v ktorých sa používajú horľavé kvapaliny a kvapalné horľavé látky.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Integračné smernice
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/008895
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/272
Dátum začiatku PK: 03.12.2018
Dátum konca PK: 14.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)