PI/2018/270 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13912-P/2018
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/270
Dátum začiatku PK: 28.11.2018
Dátum konca PK: 06.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)