PI/2018/27 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu a výkazu pre účastníka a poberateľa dávky a pravidlá na určenie prognóz dôchodkových dávok

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8968/2018-M_OPVA
Podnet: Návrh opatrenia je predkladaný v nadväznosti na pripravovanú zmenu zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/27
Dátum začiatku PK: 31.01.2018
Dátum konca PK: 13.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 14.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)