PI/2018/269 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 30658/2018/SCDPK/89928-M
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/269
Dátum začiatku PK: 28.11.2018
Dátum konca PK: 11.12.2018
Dátum ukončenia procesu: 20.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia: 11.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)