PI/2018/268 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22075/2018–M_OPVA
Podnet: Návrh zákona vyplýva z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/268
Dátum začiatku PK: 27.11.2018
Dátum konca PK: 03.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 27.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)