PI/2018/266 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 157/2018-SCP
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/266
Dátum začiatku PK: 27.11.2018
Dátum konca PK: 31.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 23.11.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 27.11.2018
Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 27.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)