PI/2018/265 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/18946/2018-732
Podnet: Poslanecký návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/265
Dátum začiatku PK: 23.11.2018
Dátum konca PK: 28.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 23.11.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)