PI/2018/263 Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 24436/2018-2062
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/263
Dátum začiatku PK: 23.11.2018
Dátum konca PK: 06.12.2018
Dátum ukončenia procesu: 10.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 23.11.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 10.05.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)