PI/2018/258 Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Doprava
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12632/2018/OSR/76676-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/258
Dátum začiatku PK: 21.11.2018
Dátum konca PK: 26.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 21.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)