PI/2018/257 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: PPZ-ODE3-2018/052966-001
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/257
Dátum začiatku PK: 19.11.2018
Dátum konca PK: 30.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia: 19.11.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)