PI/2018/256 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2008 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 29039/2018/SCL/83941
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/256
Dátum začiatku PK: 16.11.2018
Dátum konca PK: 29.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR - OS (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - odborné sekcie)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR - OS (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - odborné sekcie)