PI/2018/254 Návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 - 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-5429/2018-221/14730
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/254
Dátum začiatku PK: 14.11.2018
Dátum konca PK: 23.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.11.2018
Ukončenie štádia: 14.11.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.11.2018
Ukončenie štádia: 23.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)