PI/2018/251 Návrh zákona o odplatách a o poskytovaní verejných financií v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Doprava
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 27210/2018/SCL/76832
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/251
Dátum začiatku PK: 09.11.2018
Dátum konca PK: 22.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 21.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR - OS (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - odborné sekcie)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR - OS (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - odborné sekcie)