PI/2018/250 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/018417/2018-75
Podnet: úloha C.1. z uznesenia vlády SR č. 84 z 21. 2. 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/250
Dátum začiatku PK: 09.11.2018
Dátum konca PK: 22.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 21.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 22.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 21.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)